Savolainen Markku Oy

Hirsirakennukset, aitat, piharakannukset
Niskapietiläntie 557, 56550 NISKA-PIETILÄ
p. 0500 552 051